ANSYS Multiphysics este activat de fluxuri de lucru automatizate și verificate, găzduite în platforma ANSYS Workbench. Interacțiunea fluid-structură, tensiunile termice, pierderile electromagnetice și sarcina termică care rezultă din acestea, forțele electrice/magnetice statice sau tranzitorii asupra structurilor sunt câteva exemple de capabilități multifizice ale ANSYS, care pot fi unidirecționale sau bidirecționale.

Chiar și situații mai complexe pot fi rezolvate cu ușurință de utilizare, cu rapiditatea și precizia care caracterizează analizele ANSYS „simple”. Dintre acestea se remarcă sistemele fluid-termic-structural (de exemplu, tensiunile termice și structurale ale paletelor turbinelor cu gaz) și sistemele magnetic-termic-fluid-structural (de exemplu, forța electromagnetică și încărcarea termică din cauza pierderilor electromagnetice ale motoarelor răcite cu fluid). Produsele ANSYS Multiphysics permit inginerilor și proiectanților să analizeze aplicații din lumea reală fără niciun compromis în ceea ce privește fizica și fenomenele din ramuri diferite ale acesteia.