SIMTEC a folosit CFD pentru a studia fluxul de ulei hidraulic în interiorul unei supape de control. În funcție de valoarea presiunii, supapa se deschide automat pentru a elibera sistemul hidraulic, atunci când este depășită limita prestabilită. Șurubul de control din partea superioară a supapei este reglat datorită acțiunii arcurilor mecanice. Din cauza căderii semnificative de presiune la deschiderea mică, presiunea statică scade sub presiunea vaporilor de ulei, provocând fenomene de cavitație. 

  

Modelul CFD dezvoltat a presupus o deschidere constantă a supapei, pentru a studia evoluția fenomenului de cavitație. Soluția de curgere a calculat schimbările de fază (evaporare – condensare) cu un model multifazic. Studiul a arătat că fenomenul de cavitație poate fi împărțit în trei etape, fiecare fiind caracterizată de o frecvență discretă. Aceste frecvențe sunt direct legate de zgomotul indus de hidrodinamică și pot cauza oboseală structurală a corpului supapei.