Multi Fuel Operated Integrated Clean Energy Process: Thermal Desorption 3R (Recycle-Reduce-Reuse) Technology (TDT-3R MULTIFUEL)

Funding: EUFP5(NNE5/363/2001)

Partners: Terra Humana (HU), ECN (NL), Rostock University (DE), Aristotle University of Thessaloniki (GR), CERTH/CSFTA (GR), CEREOL (HU), Latvian State Institute of Wood (LA), United European Environment Controls (UK)

Simtec a dezvoltat un model matematic pentru simularea carbonizării combustibililor solizi la temperaturi joase într-un reactor industrial încălzit de tip cuptor rotativ. A fost propus un model chimic simplu, dar cuprinzător, care ia în considerare uscarea combustibilului, devolatilizarea și gazeificarea cărbunelui. Modelul rezolvă pentru reacțiile eterogene dintre speciile gazoase și solide și este încorporat în cadrul general multifazic Eulerian. Calculele au fost efectuate în geometria tridimensională a unui cuptor rotativ la scară industrială și într-o secțiune transversală bidimensională. Codul CFD Ansys Fluent a fost adaptat în mod corespunzător pentru a încorpora caracteristicile modelului propus. Rezultatele conțin vitezele fazelor gazoase și solide, fracțiunile volumice solide, timpii de rezidență, ratele de reacție și concentrațiile de reactanți și produse în funcție de temperatura de gazeificare. Simulările au fost completate de studii parametrice suplimentare.

Ansys tools: Ansys Fluent