Ventilația și răcirea unei instalații de producere a energiei electrice în deșertul libian au fost simulate de SIMTEC. Căldura solară excesivă adaugă provocări de proiectare, deoarece trebuie să fie eliminată împreună cu căldura produsă de cele trei motoare diesel. Căldura solară a fost calculată pentru locația geografică și orientarea clădirii cu ajutorul modelului de sarcină solară din Fluent. În plus, studiul a fost realizat pentru vară, pentru a lua în considerare cel mai rău scenariu de răcire.

Modelul dezvoltat a simulat cazul transferului de căldură flotant nestaționar. Geometria utilizată a fost realistă, incluzând blocurile motoarelor și evacuările acestora, toate conductele, intrările pentru aerul de răcire și conductele de evacuare. În plus, toate materialele de construcție aveau propria lor capacitate termică. Au fost studiate patru combinații pentru funcționarea simultană a motoarelor de generare a energiei. Așa cum era de așteptat, cazul celor trei motoare a prezentat cea mai mare provocare pentru sistemul HVAC. Diagramele fluxului termic produs și ale temperaturii aerului, împreună cu rata de reînnoire a aerului au fost examinate pentru întreaga instalație, pentru a evalua capacitatea sistemului HVAC de a elimina sarcina termică ridicată.

Instrumente ANSYS: ANSYS FLUENT